AS som starter på A i Lørenskog med bransjen Allmenn legetjeneste (86211)