AS som starter på A i Vefsn med bransjen Allmenn legetjeneste (86211)