AS som starter på A i med bransjen Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste (86221)