AS som starter på A med bransjen Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste (86221)