AS som starter på A i med bransjen Andre helsetjenester (86909)