AS som starter på A i Ringerike med bransjen Andre helsetjenester (86909)