AS som starter på A i Time med bransjen Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass (9101)