AS som starter på A i med bransjen Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass (9109)