AS som starter på A i Fjell med bransjen Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass (9109)