AS som starter på A med bransjen Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass (9109)