Foretak som starter på A i Nannestad med bransjen Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster (1110)