Foretak som starter på A i Lærdal med bransjen Melkeproduksjon på storfe (1410)