Foretak som starter på A i Aurland med bransjen Produksjon av maskiner og utstyr til plast- og gummiindustri