Foretak som starter på A i Sunndal med bransjen Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur