Foretak som starter på A i Akershus med bransjen Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann (36000)