Foretak som starter på A med bransjen Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann (36000)