Foretak som starter på A i Arendal med bransjen Oppføring av bygninger (41200)