Foretak som starter på A i Karlsøy med bransjen Bygging av veier og motorveier (42110)