Foretak som starter på A i Oslo med bransjen Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (43990)