Foretak som starter på A i Frogn med bransjen Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (43990)