Foretak som starter på A i Verdal med bransjen Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (43990)