Foretak som starter på A med bransjen Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (43990)