Foretak som starter på A i Hordaland med bransjen Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler (45112)