Foretak som starter på A i Ålesund med bransjen Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler (45112)