Foretak som starter på A i Haugesund med bransjen Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler (45200)