Foretak som starter på A i Bodø med bransjen Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler (45200)