Foretak som starter på A i Alver med bransjen Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler (45200)