Foretak som starter på A i Trondheim med bransjen Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler (45200)