Foretak som starter på A i Hamarøy  med bransjen Godstransport på vei (49410)