Foretak som starter på A i Akershus med bransjen Utenriks sjøfart med gods (50201)