Foretak som starter på A med bransjen Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten