Foretak som starter på A i Aurland med bransjen Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift (81109)