Foretak som starter på A i Aure med bransjen Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift (81109)