Foretak som starter på A i Færder med bransjen Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell hele døgnet (87302)