Foretak som starter på A i Troms med bransjen Andre sosialtjenester uten botilbud (88999)