Foretak som starter på A i Bærum med bransjen Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass (9109)