Foretak som starter på A i Nesbyen med bransjen Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass (9109)