AS som starter på B i med bransjen Oppføring av bygninger (41200)