AS som starter på B i med bransjen Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler (45112)