AS som starter på B i med bransjen Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler (45200)