AS som starter på B med bransjen Utgivelse av annen programvare (58290)