Foretak som starter på B i med bransjen Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer (20140)