Foretak som starter på B i Aurland med bransjen Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift (81109)