Foretak som starter på B i Halden med bransjen Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin (8120)