Foretak som starter på B i med bransjen Omsorgsinstitusjoner ellers (87909)