AS som starter på C med bransjen Kjøp og salg av egen fast eiendom (68100)