AS som starter på C i Tromsø med bransjen Undervisning innen idrett og rekreasjon (85510)