Foretak som starter på C i Indre Fosen med bransjen Produksjon av annet elektrisk utstyr (27900)