Foretak som starter på C med bransjen Distribusjon av elektrisitet (35130)