Foretak som starter på C i Nes med bransjen Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler (45112)