Foretak som starter på C i Oslo med bransjen Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (56290)