Foretak som starter på C i Aurland med bransjen Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift (81109)