Foretak som starter på C i med bransjen Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift (81109)